Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek és Jogi nyilatkozat !

DMCA:
filminvazio.cc does not host or upload any video, films, media files. Link removal policy: If you are a copyright owner and wish to report abuse or issue a link removal request, please email  CONTACT so we can remove the infringing material and ban it from being uploaded again..

Az oldal nem tárol jogsértő tartalmat. Minden tartalom, külső, nem általunk üzemeltetett szervereken található, melynek, mi csak megjelöljük helyét. Ezeknek részleges tartalmát nem ismerjük, így nem is tudunk értük semmilyen felelősséget vállalni. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében oldalunk teljesen legális tevékenységet folytat, a ténylegesen szolgáltatott adatok/filmek jogdíjai a filmeket és egyéb audiovizuális tartalmat szerverein tároló szolgáltatókat terheli! Linkek megosztása szöveges formában és blogon nem warez, hanem személyes önkifejezés, melynek korlátozása a szabad véleménynyilvánítás jogát sérti.

Jogi Nyilatkozat:

A szerzők, résztvevők, szponzorok, moderátorok, adminisztrátorok, rendszeroperátorok vagy a filminvazio.cc-val bármilyen egyéb kapcsolatban levők egyike sem vonható semmilyen módon felelősségre bármilyen pontatlan vagy sértő tartalomért, vagy ezen tartalom olvasása, felhasználása vagy hivatkozása (linkelése) kapcsán keletkezett károkért, valamint a felsoroltak nem vállalnak semmiféle garanciát vagy kártérítési felelősséget ezen tartalmakért.
Mindenféle személyes, privát adat másolása, a felhasználók IP címének mentése illetve annak felhasználása SZIGORÚAN TILOS! Ennek megszegése súlyos jogi következményekkel járhat. Mindemellett TILOS bármiféle az oldal stílusát egyéniségét bizonyító anyag másolása illetve felhasználása. A filminvazio.cc oldal nem vonható felelősségre semmilyen bekövetkezett kárért, mivel ez egy önkéntes tagságú szervezet, amelynek célja egy szabadon elérhető kulturális vagy információs erőforrás létrehozása, az információ szabad áramlása, mivel mindenkinek joga van az információ eléréséhez. Ezen információt önként használod fel és nincs semmiféle megegyezés vagy kapcsolat közötted és a filminvazio.cc oldal között az információk felhasználását vagy módosítását illetően a GNU Szabad Dokumentáció Licenc feltételein túl; sem a filminvazio.cc-val kapcsolatban, sem a társprojektekkel kapcsolatban senki nem felelős azért, hogy bárki bármilyen módon megváltoztatja, szerkeszti, módosítja vagy eltávolítja azon tartalmat, melyet a projekten vagy projekteken keresztül Te publikáltál.

Bármiféle az oldalnak kárt okozó tevékenység TILOS, be nem tartása súlyos következményekkel járhat.

A Magyarországon érvényes mindenkori jogszabályok értelmezése alapján tartalmat letöltésre akkor kezdeményezhetsz, ha már birtokodban van egy eredeti, az általad megvásárolt vagy legális úton hozzád került tartalom vagy annak legalizálásáról szóló papír, okirat, számla, adásvételi vagy ajándékozási szerződés, melyet a magyar jogszabály elismer a törvény előtt hivatalos tulajdont igazoló okiratnak. Amennyiben nincs birtokodban vagy nem rendelkezel azzal, akkor a letöltés után maximum 24 óra elteltével köteles vagy törölni (multimédia tartalmak) minden általad letöltött tartalmat visszaállíthatatlanul személyi számítógépedről, úgy, hogy azt nem osztod meg, nem archiválod saját vagy mások részére és csak magán jellegű felhasználása céljából telepíted fel, kereskedelmi forgalomba nem hozod, vagy anyagi haszon szerzés céljából nem értékesíted. A szoftverek feltöltése és letöltése minden esetben illegális és tilos! Az oldalon nem található foglalkoztatott munkaerő, a moderátorok/adminisztrátorok önkéntes segítőként végzik a munkájukat. Az illegális tartalmakat kapacitásunk függvényébe folyamatosan töröljük a fent említett okok miatt. A törvény nem ismerete nem mentesít a büntetés alól.

Az oldal tartalmáért a tárhelyszolgáltató(k), üzemeltető(k) semmilyen felelősséget nem vállal.

Az itt megjelenő fájlok közül egyik sem található meg ténylegesen a szerveren!

A fájlok a feltöltőik tulajdona, a felelősséget a törvény előtt ők vállalják az oldalra feltöltött és megosztott fájlokért. Az oldal (www.filminvazio.cc) üzemeltető(i) semmilyen felelősséget NEM vállalnak a felhasználók hozzászólásinak, fórum-hozzászólásainak, feltöltéseiknek megnyilvánulásaiért, adatlapjuk tartalmáért, az oldalon bármilyen írott vagy nyomtatott vagy hanganyag megjelenítésért, elhelyezéséért. Amennyiben NEM rendelkezel törvényes jogokkal, NE tölts se le, se fel semmit. Saját felelősséged ezeket betartani!

Ha ön tagja bármely illegális szoftver-vadász csoportnak, vagy zenei kiadónak, vagy filmgyártó, szoftver kiadó, forgalmazó cégnek, vagy rendészetnek, vagy a RIAA-nak (ASVA), illetve Proartnak vagy ha ön kormányzati tevékenységet folytat, NEM ADOK ENGEDÉLYT AZ ÖN RÉSZÉRE, hogy a merevlemezemen található anyagokhoz hozzáférjen, regisztráljon az oldalra, vagy bármilyen tevékenységet folytasson a szerveren, részt vegyen és használja a fórumot illetve szerverrel kapcsolatba bármilyen tevékenységet folytasson!
Ha ön mégis így tesz, azzal megsérti a 431.322.12 számú, az Interneten Alkalmazott Magánjogi Törvényt és a Személyes Információ és Elektronikus Dokumentumok Védelméről szóló törvényt.

Azon cégek számára, melyek szeretnék a termékeik legalitását ellenőrizni, lehetőséget biztosítunk, amennyiben írásban megkeresnek minket, és kérelmezik azt!
A regisztrálók IP címét és hoszt azonosítóját tároljuk, és felhasználjuk abban az esetben, ha a fentebb meghatározottakat az elfogadás után nem tartja be. A felhasználók adatait 3. félnek nem adjuk át önszántunkból. Az oldal szabályzatának, felépítésének megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartjuk!

Tulajdonjog és felhasználás

A Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a filminvazio.cc csoport. A Honlapon található anyagok („Tartalom”) felhasználási-, tulajdon-, vagy kezelői joga a filminvazio.cc csoporté.

Tilos a Honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha rendelkezel a filminvazio.cc csoport vezetőjének előzetes, írásbeli engedélyével. E tilalom alá esik különösen a Honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videoanyag vagy ezek állóképei. Úgyszintén tilos a Honlapon található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton. A tartalom sokszorosítása vagy terjesztése iránti engedélyért írásos kérelmet kell benyújtani az Impresszumban megtalálható címre.

Úgyszintén szigorúan tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, üzenetkártyák, üdvözlőkártyák készítését és az engedély nélküli forgalmazást és árusítást.

Tilos továbbá bármilyen olyan tevékenység végzése a Honlapon, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságos működését, ideértve a honlap nem rendeltetésszerű, az átlagos mértéktől eltérő használatát.

Kommunikációs Csatornák

A filminvazio.cc csoport különböző kommunikációs lehetőségeket biztosít a Honlapon belül vagy ahhoz kapcsolódóan (együtt: „Kommunikációs Csatornák”).

A Kommunikációs Csatornákra nem terjed ki a filminvazio.cc csoport ellenőrzése és a filminvazio.cc csoport nem felügyeli ezek tartalmát. Ha azonban a filminvazio.cc csoport tudomást szerez arról, hogy valamelyik Kommunikációs Csatornán a honlapra nem illő szöveget/képet jelentetsz meg vagy küldesz valakinek, azt a filminvazio.cc csoport eltávolítja téged pedig korlátozhat a Honlap, vagy a Honlap egyes részeinek elérésében.

A Kommunikációs Csatornák tartalmát a filminvazio.cc csoport nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik a filminvazio.cc csoport véleményét és álláspontját.

A Honlap használatának feltétele annak vállalása, hogy nem jelentetsz meg a Kommunikációs Csatornákon olyan képet vagy szöveget amely:
o becsületsértő, rágalmazó, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó, riasztó, fenyegető, obszcén, közönséges, trágár vagy pornográf, ideértve bármely közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít) vagy egyébként jogszabályba ütközik;
o nem megfelelő a filminvazio oldal közönsége számára (különösen: politikai és vallási tartalmú képek és szövegek);
o a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
o személyes adatot, különösen telefonszámot tartalmaznak;
o bármely más személy szerzői jogát, védjegyhez vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti;
o vírust vagy más ártalmas elemet tartalmaz;
o kereskedelmi célt szolgál, reklámot vagy hirdetést tartalmaz, másokat szolgáltatás igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdít;
o egyéb módon veszélyezteti a filminvazio.cc oldal zavartalan működését;
o egyéb módon sérti az üzemeltető érdekeit.

Ha nem lennél elégedett a Kommunikációs Csatornáinkon található üzenetekkel vagy kifogásod lenne bármely anyagával szemben, azt javasoljuk, hogy nem használd őket. Ha úgy gondolod, hogy ezen üzenetek valamelyike sérti a fenti szabályokat, küldj egy emailt az alábbi címre: http://filminvazio.cc/contact/, és megtesszük a belátásunk szerint szükséges lépéseket.

Önként beküldött anyagok

Ha önként anyagot (például ötletet, rajzot, stb. – kivéve a Személyes Adatokat, melyekről az Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezik) küldesz nekünk, akkor ezen önként beküldött anyagok jogosultjává a filminvazio.cc csoport válik, és a filminvazio.cc csoport saját belátása szerint kerül felhasználásra vagy törlésre a média bármely fajtájában a világ bármely pontján.

A filminvazio csoport részére kéretlenül (akár elektronikus, akár nem elektronikus úton) elküldött információkat nem őrizzük meg és nem áll módunkban visszaküldeni.

Elfogadod, hogy az általad önkéntesen beküldött bármely anyaggal (kivéve a Személyes Adatokat) kapcsolatban nincs jogod kártérítést, kártalanítást, ellenszolgáltatást vagy akár értesítést követelni és az anyag önkéntes beküldésével lemondasz arról a jogról, hogy a filminvazio.cc csoporttal szemben bármilyen igényt támassz az önként beküldött anyaggal összefüggésben.

Védjegyek és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Honlapon található összes szellemi alkotáshoz fűződő jog a filminvazio.cccsoport tulajdonában áll, ideértve különösen a filminvazio.cc csoport által birtokolt szerzői jogokat, adattárhoz fűződő jogokat, a filminvazio.cc csoport által birtokolt védjegyeket, a filminvazio.cc csoport által birtokolt szabadalmi jogokat, know-how-t, bizalmas információkat, személyes adatok tartalmazó adatbázisokat (de magukat a Személyes Adatokat nem!), kivéve, ha a kifejezett rendelkezésekből másképp következik.

A Honlapon található összes védjegy a filminvazio csoportot illeti meg. Tiltott ezen védjegyek bármilyen illetéktelen felhasználása.

Hirdetés

A filminvazio.cc csoport nem felel a harmadik személyek hirdetéseiért, amelyek a Honlapon láthatóak. Egy másik cég hirdetésének, reklámjának megjelenése nem jelenti azt, hogy a filminvazio.cc csoport jóváhagyta az illető cég termékeit vagy szolgáltatásait, vagy hogy a filminvazio.cc csoport felelősséget vállal ezen termékekért, szolgáltatásokért vagy a hirdetések által belinkelt oldalak tartalmáért.

Módosítás

A Honlap egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, korszerűsíthetjük vagy visszavonhatjuk. Bármikor módosíthatjuk az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szöveg átjavításával. A Honlap használatával elfogadod, hogy ezek a módosítások kötnek Téged és ahhoz is, hogy időszakosan ellátogatsz erre az oldalra, hogy megnézd az éppen hatályos Általános Szerződési Feltételeket, amelyekhez kötve vagy.

Felelősség korlátozása és szavatossága

A filminvazio.cc csoport nem vállal szavatosságot és kizár minden felelősséget a honlap tartalmával kapcsolatban és a Kommunikációs Csatornákat illetően, kivéve a jogszabályok által kötelezően előírt mértéket. A Honlapot saját felelősségedre használod.

Hozzáférés korlátozása

AZ filminvazio.cc csoport fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogodat, amennyiben megsérted a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályt, szabályzatot vagy egyéb szabályt vagy viselkedésed egyébként nem megfelelőnek vagy elfogadhatatlannak bizonyul a filminvazio csoport véleménye szerint.

A regisztrációval a felhasználó automatikusan elfogadja a jogi nyilatkozatban foglaltakat!

Köszönjük, hogy végigolvastad ezt a lapot, és kívánjuk, hogy jó és hasznos tartalmakat találj a filminvazio.com oldalon!

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN A filminvazio.cc STAFF!

Az oldal használata és a regisztráció ingyenes!
A reklámból adódó esetleges bevételt minden esetben jótékony célra használjuk fel, abból sem az üzemeltetők sem pedig a szerkesztők nem részesülnek!
A reklámokat minden esetben külső cég által biztosított független reklámszerver segítségével szolgáljuk ki!